CONFLUENŢE

confluenteLucrarea „Confluenţe" a fost realizată în 1977, în cadrul Taberei de sculptură în metal organizată la Galaţi de Uniunea Artiştilor Plastici, cu sprijinul autorităţilor locale.

 

Compoziţia este formată din patru piese dispuse într-o armonie ritmată, cele verticale înfăţişând două siluete umane, care redau confluenţa contrariilor, bărbat şi femeie, dar care împreună formează un tot unitar, absolut perfect. Aşezarea pe malul apei nu este una întâmplătoare, întrucât fluviul, prin curgerea sa, poate evoca tocmai întoarcerea la nediferenţierea primordială.

De asemenea, piesele de pe soclu redau imaginea în oglindă a siluetelor şi simbolizează confluenţa dintre om şi sinele său. Oglinda reflectă adevărul, sinceritatea, puritatea, conţinutul inimii şi al conştiinţei, este simbol al înţelepciunii şi al cunoaşterii, dar şi consecinţa celei mai înalte experienţe spirituale. Sufletul însuşi este considerat o oglindă şi poate reflecta frumuseţea sau urâţenia. Prin reflectarea de sine în propria oglindă sau în ceilalţi, imaginea fiinţei poate primi influenţa modelului său. Iată deci, o altă posibilă confluenţă între subiectul contemplat şi oglinda în care se reflectă, sufletul sfârşind prin a participa la frumuseţea spre care se deschide.

Sculptura contribuie, prin monumentalitatea şi frumuseţea sa, la îmbogăţirea zestrei artistice a oraşului Galaţi şi înnobilează metalul cu valenţe plastice şi simbolice deosebite.

 View Larger Map