TATĂ ŞI FIU

tata si fiuLucrarea „Tată şi fiu" a fost realizată în 1977, în cadrul Taberei de sculptură în metal organizată la Galaţi de Uniunea Artiştilor Plastici, cu sprijinul autorităţilor locale.

 

Perechea „Tată şi fiu" veghează malul Dunării, ca un totem al celor înghiţiţi de apele fluviului şi reprezintă în mod firesc drumul ascensional pe care îl străbat cei ce trec spre lumea de dincolo. Lucrarea constituie o prelucrare sculpturală a vechiului motiv al „arborelui vieţii", starea de comunicare dintre elementul uman şi cel vegetal făcând posibilă reactualizarea mitului regenerării organice, a caracterului ciclic al evoluţiei cosmice.

Arborele cosmic sau Pomul vieţii este unul dintre cele mai bogate şi mai răspândite simboluri. Simbol al vieţii în continuă evoluţie, în ascensiune spre cer, arborele evocă întreg simbolismul, iar în cazul de faţă, al moralităţii creştine.

Pe de altă parte, el slujeşte drept simbol pentru caracterul ciclic al evoluţiei cosmice: moarte şi regenerare, înlesneşte comuniunea între cele trei niveluri ale cosmosului: cel subteran, prin rădăcini; suprafaţa pământului, prin trunchi şi crengile de jos ; înaltul, prin ramurile dinspre vârf.

Avându-şi rădăcinile înfipte în pământ şi crengile înălţate spre cer, arborele este socotit ca un simbol al raporturilor ce se stabilesc între pământ şi cer. În acest sens, el are caracterul unui centru. Mai mult decât atât, acest arbore central care, prin prezenţa şi puterea lui, acoperă întreg domeniul gândirii de la cosmos până la om, este în mod necesar şi arbore al vieţii. Pomul vieţii are drept sevă roua cerească, iar fructele lui inaccesibile muritorilor, transmit o mică parte din nemurire.

Mai mult, verticalitatea sculpturii o transformă într-un element de legătură între pământ şi cer, între pământesc şi divin.

 View Larger Map