PALATUL NAVIGAŢIEI

palatul navigatieiLa începutul secolului al XX-lea, oraşului Galaţi, important port dunărean, îi lipsea o clădire care să adăpostească Navigaţia Fluvială Română. Pentru îndreptarea acestei situaţii, va fi construit Palatul Navigaţiei între anii 1909 şi 1912, perioada prelungindu-se, se pare până în 1914-1915. Proiectul construcţiei a fost elaborat de Petre Antonescu, unul dintre cei mai mari arhitecţi români, creatori ai stilului neoromânesc şi discipol al lui Ion Mincu.

 

Palatul Navigaţiei, situat pe strada Portului nr. 34, este compus din parter şi două etaje. La parter se află sala de aşteptare, birourile şi amenajările necesare serviciului de îmbarcare şi debarcare ale staţiei de călători, iar la etaj sunt birourile.

Edificiul impunător a fost executat din cărămidă cu planşee de beton, fiind dominat de un turn şi îmbinând soluţii tehnice pentru realizarea unor decoraţiuni geometrice specifice artei populare româneşti. Este prima construcţie din România la care s-a folosit un schelet monolit din beton armat. Deoarece terenul are o rezistenţă redusă (este loess macroporic, aflat şi în apropierea Dunării), fundaţia clădirii este bine stabilită pe piloţi.

Şarpanta acoperişului este executată din lemn, învelitoarea din ardezie, cu streşini pe console şi căpriori de stejar. Tencuielile exterioare sunt din piatră artificială, iar deasupra uşilor, la intrarea pe peronul gării fluviale se află un acoperiş protector al scării exterioare, susţinut de console din lemn de stejar, ornamentate cu motive geometrice .

 View Larger Map