PALATUL DE JUSTIŢIE (AZI UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS")

universitateaPalatul de Justiţie (actualul sediu al Universităţii „Dunărea de Jos") a fost proiectat de arhitecţii Grigore Cerchez şi Anton Vârnav şi construit între anii 1911 şi 1913.

 

Clădirea este monumentală, masivă, viguroasă, întregul edificiu fiind placat cu gresie buciardată şi fasonată. Faţada este retrasă între două aripi şi coloane masive care susţin frontonul, lăsând în faţa scării monumentale un spaţiu intim de piaţetă de unde sunt puse în valoare calităţile arhitectonice ale construcţiei.

Demisolul clădirii este înalt, peste nivelul de călcare şi este separat de parter printr-un brâu masiv cu motive vegetale, având funcţia de soclu, pe care se ridică celelalte două nivele.

Ferestrele sunt mari, cu ancadramente bogate, creând impresia de stabilitate şi forţă.

În interior, paralel cu faţada, se desfăşoară o sală grandioasă, acoperită cu o boltă ovală, prevăzută cu balcoane la capete şi ornamentată cu stucatură bogată.

În elementele de arhitectură se observă încercarea de a prelua din stilul brâncovenesc, putând fi astfel explicate ornamentele de la ferestre, şi chiar faţada din coloane care susţin arcuri trilobate alungite .

 View Larger Map