PALATUL ADMINISTRATIV

palatul administrativPalatul Administrativ, astăzi Prefectura Galaţi, este o construcţie emblematică a epocii şi a fost ridicată între anii 1904 şi 1905, după planurile arhitectului Ion Mincu, fondatorul şcolii româneşti de arhitectură.

 

La temelia clădirii, alături de pergamentul inaugural, a fost aşezată şi o monedă din timpul lui Bogdan al III-lea (1504-1517), donată de D.A. Sturdza, prezent la festivitate în calitate de prim-ministru. Inaugurarea a avut loc la 27 aprilie 1906, în prezenţa Alteţelor Lor Regale, Principele Ferdinand şi Principesa Maria, însoţiţi de mai mulţi oameni politici.

Palatul se dezvoltă pe un subsol mai înalt, depăşind nivelul de călcare, parter şi mezanin, care alcătuiesc primul registru şi un etaj – al doilea registru, cu decoraţii bogate. Accesul se face pe faţada principală, la nivelul primului registru, în centrul clădirii, unde se află o triplă arcatură, de factură romanică, elansată şi datorită treptelor de acces practicate de la nivelul de călcare până la nivelul parterului. Alte două intrări, secundare, se întâlnesc în părţile laterale fiind modeste, fără monumentalitate. La nivelul etajului, ferestrele şi uşile sunt prevăzute cu balcoane, detaşându-se prin arcatura în acoladă şi prin decoraţiile realizate cu butoni, discuri şi ocniţe, după tradiţia bisericilor ortodoxe. Golurile înalte ale etajului, terminate cu arce de vârf de lance, la fel ca şi coronamentul crenelat sunt de inspiraţie gotică. Două aripi secundare, mai scunde şi mult mai modest ornate, închid între ele o curte posterioară de factură strict utilitară.

Pe faţada clădirii se află două alegorii, simboluri ale economiei judeţului – „Industria" şi „Agricultura" – statui realizate din marmură albă, acoperite de tencuială şi semnate de sculptorul Frederic Storck, iar puţin mai jos se găsesc două steme de bronz ale judeţului. Frontonul clădirii este împodobit de un ceas de mari proporţii, ce avea darul de a marca fiecare oră prin câteva acorduri muzicale din nemuritorul vals Valurile Dunării, un adevărat imn adus Dunării de marele compozitor gălăţean losif Ivanovici (1845 -1902).

În interior, o scară de onoare duce la sala de consiliu şi două scări laterale conduc la etajul superior. Sala de consiliu păstrează în original plafonul decorat cu stuc şi colorat viu, în spiritul epocii, dar şi lambriul şi scaunele mari. Elementele decorative sunt realizate în stil baroc.

Pictura interioară a fost încredinţată pictorului Ioan Brânzescu, iar pe podestul monumentalei scări de onoare se găsesc montate minunate oglinzi de cristal. Se remarcă, de asemenea, balustrada scării principale frumos decorată .

Palatul Administrativ a fost dotat cu instalaţii de gaz, alimentare cu apă, canalizare şi iluminare cu gaz (care au fost modernizate în timp), încă de la construcţia sa.

În ultimii ani, Palatul Administrativ a trecut printr-un amplu proces de consolidare şi restaurare.

 View Larger Map