INSTITUTUL NOTRE DAME DE SION

facultatea de mecanicaInstitutul Notre Dame de Sion, azi Facultatea de Mecanică a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi, este o construcţie emblematică pentru sfârşitul secolului al XIX-lea, stilul său arhitectonic aliniindu-se celorlalte clădiri monumentale neoclasice din Galaţi realizate în aceeaşi perioadă, aşa cum este şi localul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri".

 

Într-un dosar de arhivă din 1898-1913, Institutul era localizat pe strada Domnească, la numărul vechi 151/157 şi numărul nou 111, având zidăria executată din var şi nisip, iar acoperişul din tablă. Localul institutului se afla de fapt pe un teritoriu mult mai întins, cuprins între străzile Domnească, Vultur, Zimbrului şi Beldiman.

În 1944, oraşul Galaţi a fost bombardat, fiind distruse mai multe obiective – Piaţa Regală, portul şi gara. A fost atinsă şi clădirea Institutului, care a ars aproape în întregime. Aceasta a fost naţionalizată şi refăcută după război, în anii 1950-1953, prin muncă patriotică.

După 1953, clădirea a găzduit Institutul Mecano-Naval, înfiinţat în 1951, devenit ulterior Institutul Tehnic, la care s-a adăugat în 1953 Piscicultura, iar în 1955 Industria Alimentară.

Institutul a devenit astfel Institut Politehnic.

După 1996, din cauza infiltrării de apă freatică şi a vechimii clădirii, care a trecut prin mai multe cutremure, s-au produs deteriorări importante – stâlpii de rezistenţă erau rupţi, pereţii crăpaţi, iar întreaga construcţie se afunda în stratul de loess – care au condus la dezafectarea ei până în 2004 când s-a terminat reparaţia aripii de nord.

În 2007/2008 s-a terminat şi reparaţia aripii centrale, iar în prezent clădirea găzduieşte mai multe facultăţi ale Universităţii „Dunărea de Jos din Galaţi".

Unul dintre puţinele lucruri care mai amintesc de Notre Dame de Sion este fântâna arteziană din curtea clădirii, care îmbină elementele de neoclasicism cu art nouveau.

De asemenea, în faţa clădirii se află trei busturi ale unor personalităţi, care, prin activitatea lor, şi-au legat numele de Galaţi: Anghel Saligny, Mihail Kogălniceanu şi Lascăr Catargiu.

 View Larger Map