CASA CUZA VODĂ

casa cuzaMuzeul „Casa Cuza Vodă", aflat pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 80, se înalţă pe locul unde până în 1932 s-a aflat locuinţa Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în perioada cât a fost preşedinte al Judecătoriei Covurlui, pârcălab al judeţului Covurlui, şi chiar pe perioada domniei, când se afla în vizită la Galaţi.

 

Casa din Galaţi, din Mahalaua Poştei, uliţa de lângă mal, a fost achiziţionată de Ioan Cuza, pe atunci pârcălab al ţinutului Covurlui sau probabil era zestrea soţiei lui.

Alexandru Ioan Cuza a locuit împreună cu soţia şi părinţii săi în casa destul de modestă a acestora, iar după ce a fost ales domnitor al Principatelor Române a mai venit în vizită la mama sa. Între 1863 şi 1865 au fost realizate unele reparaţii la cele două aripi ale imobilului.

Casa din Galaţi a rămas moştenire domnitorului, iar după moartea sa în anul 1873, a intrat în proprietatea soţiei sale, Elena Cuza, până în 1884, când imobilul a fost vândut.

Odată cu trecerea timpului, şi din cauza multiplelor destinaţii pe care le-a avut – locuinţă, hotel, atelier de lemnărie – casa a ajuns într-o stare deplorabilă. În vara anului 1935, aceasta ea urma să fie scoasă la vânzare prin licitaţie publică. Un grup de ofiţeri din garnizoana locală a iniţiat o listă de subscripţie publică pentru răscumpararea vilei. Acestora li s-a alăturat Societatea pensionarilor publici din Galaţi, care intenţiona ca, împreună cu Asociaţia corpului didactic să infiinţeze aici un cămin al corpului didactic.

În anul 1937 a luat fiinţă Asociaţia „Casa Cuza Vodă", cu scopul de a răscumpăra fosta locuinţă a primului domnitor al Principatelor Unite, pentru a o transforma în muzeu.

În anul 1938, casa a fost cumpărată şi restaurată, iar la 24 ianuarie 1939 s-a deschis Muzeul „Casa Cuza Vodă", care funcţionează şi astăzi, ca secţie a Muzeului Judeţean de Istorie Galaţi.

De remarcat că actuala construcţie redă cu aproximaţie caracteristicile arhitectonice ale vechii case domneşti.

În curtea muzeului se află un bust al domnitorului, donat de doamna Elena Cuza şi executat de sculptorul parizian Pierre Granet şi o piatră funerară, care aminteşte de medicul italian Eneea Mascellini, care a activat la Galaţi, unde a şi murit în 1675 .

 View Larger Map