BISERICA VOVIDENIA

biserica vovideniaBiserica Vovidenia din Galaţi, având hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică, a fost ctitorită în anul 1790, de banul Ion Cârja, în acelaşi an,fiind sfinţită de protopopul G. Avram.

 

În timpul mişcării revoluţionare din anul 1821, Biserica Vovidenia a fost arsă de turci, împreună cu celelalte biserici din Galaţi. A fost apoi reparată şi resfinţită în anul 1823 de către Gherasim Clipa, episcopul Romanului, iar până în anul 1863 a servit drept catedrală a oraşului Galaţi.

După alegerea lui Alexandru Ioan Cuza şi a lui Costache Negri în Divanul Ad-hoc al Moldovei, ca deputaţi ai orăşenilor, primul drum făcut de cei doi a fost la Biserica Vovidenia. Aici au depus jurământ că vor fi „credincioşi cererilor" pentru care au fost aleşi, respectiv realizarea Unirii.

În anul 1863, domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi doamna Elena Cuza au participat la slujba de Paşti la biserica Vovidenia. În mai 1865, mama lui Cuza, Sultana Cuza, a fost înhumată în curtea bisericii. În anul 1873, la înmormântarea domnitorului, osemintele Sultanei Cuza au fost duse la Ruginoasa şi aşezate în cavoul familiei.

Biserica are plan triconc cu elemente arhitecturale şi decorative,specific arhitecturii religioase moldoveneşti. Pronaosul este acoperit cu o boltă în leagăn iar naosul este acoperit de turla Pantocrator, care se micşorează treptat prin arce dublou, deasupra altarului ridicându-se o altă turlă, mai mică.

La exterior, biserica este încinsă cu un brâu median format din două şiruri de cărămizi aşezate pe colţ. Cornişa este decorată cu ocniţe. Fundaţia este realizată din bolovani de râu şi beton, zidăria de cărămidă, şarpanta din lemn şi învelitoare din tablă. Turla clopotniţei de pe pridvor este o adăugire din 1901.

În timpul bombardamentelor din 1944, peretele nordic a fost distrus, biserica fiind refăcută în perioada 1951-1952. Între 1957 şi 1964, interiorul a fost pictat în tempera, în stil neoclasic, iar în 1967 au fost pictaţi şi pereţii interiori ai pridvorului .

La cutremurul din 1990, turlele de pe naos şi altar s-au prăbuşit, iar turla clopotniţă a fost grav avariată. Ca urmare, a reînceput construirea lor şi consolidarea bisericii cu stâlpi şi centuri din beton, lucrările fiind terminate în 1994.

 View Larger Map