BISERICA SF. SPIRIDON

biserica sf.spiridonConstruită la începutul secolului al XIX-lea, Biserica Sfântul Spiridon, prezintă elemente specifice arhitecturii religioase ortodoxe din Moldova. În Repertoriul bibliografic al monumentelor medievale din Moldova, Nicolae Stoicescu menţionează faptul că în anii 1815-1817, unii membri ai breslei cizmarilor, printre care Stan Tudoran cu fiul său Gheorghe şi nepotul său Enache au construit biserica de zid, cu hramul „Sfântul Spiridon".

 

Biserica are plan triconc, cu patru contraforţi şi cuprinde un pridvor închis, acoperit cu o calotă sferică şi naosul, uşor alungit, deasupra căruia se află turla ce redă imaginea lui Iisus Pantocrator. Două turle mari, cu baza pătrată din zid şi în continuare din lemn se ridică peste pridvor şi peste naos. La exterior, un brâu median din cărămizi aşezate pe colţ încinge biserica, acelaşi motiv ornamental repetându-se la baza turlelor. Fundaţia bisericii a fost realizată din bolovani de râu, iar zidăria din cărămidă de peste un metru grosime, cu învelitoarea din tablă şi susţinută de şarpantă.

De-a lungul timpului, biserica a suportat mai multe intervenţii. La fel ca şi celelalte biserici din Galaţi, şi biserica Sfântul Spiridon a fost arsă în 1821.

A urmat o perioadă de refacere a bisericii, dar cutremurul din 1838 i-a darâmat turlele din zid, care au fost refăcute din lemn, aşa cum sunt şi astazi. În 1845, au fost refăcute turlele, iar în 1866 biserica a suportat „o frumoasă reparaţie în interior, mai ales în ce priveşte pictura şi decorul"

De asemenea, Biserica Sf. Spiridon a fost pictată în 1871 de către zugravul Constantin şi repictată între 1963 şi 1965 de pictorul Vasile Pascu din Focşani. În anul 1913 s-a refăcut toata învelitoarea cu tablă galvanizată iar în 1924 s-a instalat lumina electrică.

Cele mai valoroase elemente ale bisericii sunt catapeteasma şi icoanele.

În anii 1993-1994 s-au efectuat lucrări de consolidare, adăugându-se o reţea de stâlpi şi centuri din beton pentru consolidarea bisericii .

 View Larger Map