BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI (MAVROMOL)

biserica mavramolBiserica Mavromol („Stânca Neagră", în greacă) din Galaţi poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului" iar construcţia ei a fost începută de domnitorul Gheorghe Duca, în timpul celei de-a treia domnii în Moldova (1678-1783) şi terminată în 1702 de fiul său, voievodul Constantin Duca. Acesta a închinat-o schitului Mavromol de la Constantinopol. După ce a fost arsă de turci în 1736, Grigore Duca, fiul lui Constantin Duca, a închinat-o Mitropoliei din Iaşi.

 

La 13 august 1765, Alexandru Ghica a înfiinţat pe lângă biserică o şcoală elinească, pusă sub epitropia caimacamului de Galaţi, a egumenului Antonie şi a altor patru negustori. În anul 1766 este consemnat un dascăl moldovean care îşi desfăşura aici activitatea, numit desigur la intervenţia boierilor şi negustorilor moldoveni.

Războiul ruso-turc din 1768-1774, şi războiul ruso-austro-turc din 1787-1792 au provocat distrugeri profunde oraşului Galati şi bisericii Mavromol, care, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fusese cea mai bogată dintre mănăstirile gălăţene, având în stăpânire chiar şi moşia Ţiglina, vatră a oraşului, proprietate domnească. Ca urmare, şcoala şi-a întrerupt activitatea. A fost reînfiinţată abia în anul 1803 prin hrisovul lui Constantin Moruzi, care introduce ca obiect de studiu limba română, stabilindu-se noi epitropi, de data aceasta în majoritate români.

Nu se ştie exact când s-a încheiat activitatea acestei şcoli, despre care nu mai găsim nicio însemnare documentară după 1821, când mănăstirea a fost incendiată.

În 1841, aşezământul era aproape de dărâmare, nu numai din cauza vechimii, ci şi a cutremurelor, dar lucrările de renovare vor începe abia în 1858. Acestea au durat câţiva ani si au necesitat chiar şi amenajări interioare.

Biserica Mavromol are un plan bazilical necompartimentat, cu două turle şi impresionează printr-o înfăţişare exterioară austeră, fără alte ornamente în afara unor ferestre prelungi şi a două brâie simple în registrul de sus. Liniile drepte ale construcţiei se îmbină armonios cu cele rotunjite, creând o imagine echilibrată. Absidele laterale apar în exterior în rezalituri. Tavanul este format din trei calote separate prin arce dublou. Turla Pantocrator şi turla clopotniţei sunt din scândură îmbrăcată cu tablă. La exterior, biserica este tencuită cu praf de piatră. Intrarea se face pe latura de sud, printr-o uşă marcată de un portal cu icoana de hram şi simboluri heraldice – capul de bour şi doi lei. Tot pe latura de sud, în medalion, este sculptată în piatră stema Moldovei. Fundaţiile sunt din piatră, pereţii din cărămidă, şarpanta din lemn şi învelitoare din tablă .

Construcţia actuală datează din perioada 1858-1861 şi respectă planul iniţial, deşi stilul original a fost alterat prin introducerea absidelor,a contraforţilor, ferestrelor şi ocniţelor.

Între anii 1903 şi 1917, biserica Mavromol a servit ca biserică episcopală a Episcopiei „Dunării de Jos".

Biserica are o splendidă icoană – Maica Domnului, iconostas de lemn sculptat şi o valoroasă catapeteasmă adusă de la Biserica Mănăstirii Sf. Sava din Bucureşti, alături de alte odoare care se constituie într-o preţioasă colecţie de artă medievală la Galaţi.

 View Larger Map