BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI (MAVROMOL)

biserica mavramolBiserica Mavromol („Stânca Neagră", în greacă) din Galaţi poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului" iar construcţia ei a fost începută de domnitorul Gheorghe Duca, în timpul celei de-a treia domnii în Moldova (1678-1783) şi terminată în 1702 de fiul său, voievodul Constantin Duca. Acesta a închinat-o schitului Mavromol de la Constantinopol. După ce a fost arsă de turci în 1736, Grigore Duca, fiul lui Constantin Duca, a închinat-o Mitropoliei din Iaşi.

Citeşte mai departe: BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI (MAVROMOL)

BISERICA FORTIFICATĂ SFÂNTA PRECISTA

biserica fortificata precistaBiserica Precista sau „Biserica Dii", cum o numeşte Miron Costin, a fost zidită pe locul unei biserici de vălătuci ridicată de un Teodor, probabil negustor. Ctitorită în timpul domniei lui Vasile Lupu de către de fraţii Dia şi Şerbu, fiii lui Coman, negustori brăileni, şi Constantin Teodor din Galaţi, fiul primului ctitor al bisericii, aceasta a fost sfinţită în 1647 cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" şi a fost închinată Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos.

Citeşte mai departe: BISERICA FORTIFICATĂ SFÂNTA PRECISTA

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

biserica romano-catolicaBiserica Romano-Catolică din Galaţi este amplasată la întâlnirea străzilor Domnească şi Gării iar apropierea şi de strada Mihai Bravu îi conferă o perspectivă deosebită.

Cele dintâi date despre Biserica Romano-Catolică din Galaţi le avem de la misionarul franciscan Francisc Pastis de Candia (1622).

Citeşte mai departe: BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

BISERICA SF. DUMITRU

biserica sf.dumitruBiserica Sf. Dumitru a fost ctitorită de Vasile Lupu, domn al Moldovei (1634-1653). Nu se ştie exact în ce an a fost construită, dar misionarul catolic Petru Bogdan Bakšic (Deodato), aflat la Galaţi la 22 septembrie 1641 notează că în oraş „se află o biserică mare de zid şi frumoasă, ridicată de domn şi închinată Sfântului Mucenic Dumitru".

Citeşte mai departe: BISERICA SF. DUMITRU

BISERICA SF. GHEORGHE

biserica sf.gheorgheBiserica Sf. Gheorghe din Galaţi a fost zidită în anul 1897, fiind sfinţită la 27 mai 1897 de episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos.

Citeşte mai departe: BISERICA SF. GHEORGHE

BISERICA SF. NICOLAE

biserica sf.nicolaeÎn anul 1776, domnitorul Mihail Racoviţă a ridicat Biserica Sfântul Nicolae şi a închinat-o mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. Biserica avea dimensiuni mici şi plan trilobat. Anul construcţiei este marcat în fundaţiile şi în pardoseala actualei biserici.

Citeşte mai departe: BISERICA SF. NICOLAE

BISERICA SF. SPIRIDON

biserica sf.spiridonConstruită la începutul secolului al XIX-lea, Biserica Sfântul Spiridon, prezintă elemente specifice arhitecturii religioase ortodoxe din Moldova. În Repertoriul bibliografic al monumentelor medievale din Moldova, Nicolae Stoicescu menţionează faptul că în anii 1815-1817, unii membri ai breslei cizmarilor, printre care Stan Tudoran cu fiul său Gheorghe şi nepotul său Enache au construit biserica de zid, cu hramul „Sfântul Spiridon".

Citeşte mai departe: BISERICA SF. SPIRIDON

BISERICA SFINŢII VOIEVOZI

biserica sf.voievoziBiserica Sfinţii Voievozi a fost zidită între anii 1857 şi 1863, fiind clădită pe cel mai înalt loc al oraşului, supranumită din acest motiv „Catedrala din deal".

Cu o arhitectură impunătoare, biserica a fost proiectată după planul catedralei din Bolgrad, la propunerea episcopului Melchisedec Ştefănescu (primul Episcop al Dunării de Jos, din 1864) fiind pe punctul de a deveni Catedrală a Galaţiului.

Citeşte mai departe: BISERICA SFINŢII VOIEVOZI

BISERICA VOVIDENIA

biserica vovideniaBiserica Vovidenia din Galaţi, având hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică, a fost ctitorită în anul 1790, de banul Ion Cârja, în acelaşi an,fiind sfinţită de protopopul G. Avram.

Citeşte mai departe: BISERICA VOVIDENIA

CASA CUZA VODĂ

casa cuzaMuzeul „Casa Cuza Vodă", aflat pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 80, se înalţă pe locul unde până în 1932 s-a aflat locuinţa Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în perioada cât a fost preşedinte al Judecătoriei Covurlui, pârcălab al judeţului Covurlui, şi chiar pe perioada domniei, când se afla în vizită la Galaţi.

Citeşte mai departe: CASA CUZA VODĂ

CATEDRALA ORTODOXĂ

catedrala.Catedrala Ortodoxă (Catedrala Arhiepiscopiei Dunărea de Jos) din Galaţi a fost ridicată pe strada Domnească nr.104, între anii 1906 şi 1917, după planurile arhitecţilor Petre Antonescu şi Ştefan Burcuş şi poartă hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae" şi „Sfântul Apostol Andrei".

Citeşte mai departe: CATEDRALA ORTODOXĂ

COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI"

COSTACHE NEGRIClădirea actualului Colegiu Naţional „Costache Negri", situată în strada Brăilei, nr. 134, a fost construită între anii 1898 şi 1902, inaugurarea sa având loc în martie 1902, în prezenţa Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Spiru Haret.

Citeşte mai departe: COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI"

COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI"

colegiul national v.alecsandriLocalul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri" a fost construit între anii 1888 şi 1890. Locul, pe care funcţionează şi astăzi, a fost cumpărat de Primărie (primar fiind C.Ressu, tatăl pictorului Camil Ressu) de la doamna Elpinica Hristudor Alexandri, poate şi la sugestia secretarului general al Ministerului Instrucţiunii, Spiru Haret, aflat în vizită la Galaţi, la 16 iunie 1886.

Citeşte mai departe: COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI"

GRAND HOTEL

grand hotelImobilul din strada Domnească nr. 38 – Grand Hotel – este o construcţie de la începutul secolului al XX-lea, fiind ridicată la iniţiativa marelui proprietar Elie (Ilie) Climi (Climis) şi făcând parte din grupul de 18 hoteluri construite în epocă la Galaţi, odată cu noul impuls al vieţii comerciale în vestitul port de la Dunăre.

Citeşte mai departe: GRAND HOTEL

INSTITUTUL NOTRE DAME DE SION

facultatea de mecanicaInstitutul Notre Dame de Sion, azi Facultatea de Mecanică a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi, este o construcţie emblematică pentru sfârşitul secolului al XIX-lea, stilul său arhitectonic aliniindu-se celorlalte clădiri monumentale neoclasice din Galaţi realizate în aceeaşi perioadă, aşa cum este şi localul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri".

Citeşte mai departe: INSTITUTUL NOTRE DAME DE SION

MUZEUL DE ISTORIE

muzeul de istorieClădirea în care funcţionează în prezent Muzeul de Istorie Galaţi, cunoscută şi sub numele de Casa Cavaliotti, a fost construită în anul 1911 şi este reprezentativă pentru arhitectura urbană de la începutul secolului al XX-lea.

Faţada principală a fost concepută în stil eclectic, predominând elementele neoclasice.

Citeşte mai departe: MUZEUL DE ISTORIE

PALATUL ADMINISTRATIV

palatul administrativPalatul Administrativ, astăzi Prefectura Galaţi, este o construcţie emblematică a epocii şi a fost ridicată între anii 1904 şi 1905, după planurile arhitectului Ion Mincu, fondatorul şcolii româneşti de arhitectură.

Citeşte mai departe: PALATUL ADMINISTRATIV

PALATUL COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII (azi Biblioteca „V.A. Urechia")

UrechiaÎn cadrul Congresului de pace de la Paris (1856), s-a hotărât înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării, formată din reprezentanţii celor şapte Mari Puteri (Anglia, Franţa, Rusia, Austria, Imperiul Otoman, Prusia şi Sardinia), la care s-a adăugat şi România după 1878 şi având ca scop reglementarea regimului navigaţiei pe Dunăre. Sediul comisiei a fost stabilit la Galaţi.

Citeşte mai departe: PALATUL COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII (azi Biblioteca „V.A. Urechia")

PALATUL DE JUSTIŢIE (AZI UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS")

universitateaPalatul de Justiţie (actualul sediu al Universităţii „Dunărea de Jos") a fost proiectat de arhitecţii Grigore Cerchez şi Anton Vârnav şi construit între anii 1911 şi 1913.

Citeşte mai departe: PALATUL DE JUSTIŢIE (AZI UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS")

PALATUL EPISCOPAL

palatul episcopalPalatul Episcopal al Dunării de Jos a fost construit în perioada 1897-1900, pe locul cunoscut sub numele de „Piaţa Ştefan cel Mare", după planurile arhitectului Toma Dobrescu, inginerul constructor fiind A.F. Bădescu.

Citeşte mai departe: PALATUL EPISCOPAL

PALATUL NAVIGAŢIEI

palatul navigatieiLa începutul secolului al XX-lea, oraşului Galaţi, important port dunărean, îi lipsea o clădire care să adăpostească Navigaţia Fluvială Română. Pentru îndreptarea acestei situaţii, va fi construit Palatul Navigaţiei între anii 1909 şi 1912, perioada prelungindu-se, se pare până în 1914-1915. Proiectul construcţiei a fost elaborat de Petre Antonescu, unul dintre cei mai mari arhitecţi români, creatori ai stilului neoromânesc şi discipol al lui Ion Mincu.

Citeşte mai departe: PALATUL NAVIGAŢIEI

PALATUL „V.A. URECHIA" (azi Teatrul Dramatic „Fani Tardini")

teatrul dramaticPalatul „V.A. Urechia" a fost construit în perioada interbelică (început în 1933 şi definitivat în 1940-1941), din iniţiativa Societăţii Culturale „V.A. Urechia", după proiectul arhitectului I.D. Enescu.

Citeşte mai departe: PALATUL „V.A. URECHIA" (azi Teatrul Dramatic „Fani Tardini")

PRIMA STATUIE DIN ŢARĂ A POETULUI MIHAI EMINESCU

statuie eminescuStatuia de la Galaţi a lui Mihai Eminescu este prima de acest fel înălţată în ţară şi a fost executată în marmură de sculptorul Frederic Stork.

Citeşte mai departe: PRIMA STATUIE DIN ŢARĂ A POETULUI MIHAI EMINESCU