Despre noi

Prezentare generala a Asociaţiei pentru Dezvoltare Socială şi Economică, Galaţi


Galati turistic 1

Asociaţia pentru Dezvoltare Socială si Economică este o asociaţie tânără,în ascensiune,cu o echipă dinamică,înfiinţată în 2008, ce care are ca obiectiv principal dezvoltarea turismului local si regional,susţinând si desfăşurând activitaţi de protejare ale mediului înconjurator, educarea tineretului în spirit ecologist şi restabilirea balanţei dintre Natură şi Om.

 

PROIECTUL'' GALAŢI – ARTǍ ŞI ARHITECTURǍ ,VECHI SI NOU''


Proiectul ''GALAŢI – ARTǍ ŞI ARHITECTURǍ, VECHI ŞI NOU'', beneficiază de Contractul de finanţare nr.2030/02.08.2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,în calitate de Organism Intermediar pentru Turism prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,axa prioritară 5-Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,Domeniul major de intervenţie 5.3.Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare ,în scopul creşterii atractivitaţii Romaniei ca destinaţie turistică.

 


Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni iar valoarea totală a proiectului este de 1.023.688,53 lei.


 

Dintre activitaţile proiectului sublinem realizarea unui ghid de turism în care promovăm obiectivele turistice propuse,amplasarea unui balon publicitar sau partIciparea la diverse târguri de profil.

Obiectivul proiectului „Galaţi – Artă şi arhitectură – Vechi şi nou" este penetrarea pieţei turistice naţionale şi a fost creat special pentru turiştii pasionaţi de artă, cultură şi istorie, care doresc să-şi îmbogăţească experienţa de viaţă cu lucruri frumoase şi cunoştinţe noi. Un prim pas în acest sens trebuie să fie educarea locuitorii oraşului, pentru ca aceştia să îşi acorde un minim răgaz şi să observe valorile artistice şi arhitecturale mai vechi şi mai noi ale oraşului lor, să afle istoria lor şi să conştientizeze faptul că aceste interesante obiective reprezintă bogăţia oraşului şi că merită să fie arătate întregii lumi, deoarece, aşa cum remarca marele om de cultură Nicolae Iorga, „pentru a menţine cât mai este vreme vechile monumente, trebuie să le ştim câte sunt, unde sunt şi în ce stare se află, trebuie a le preţui tuturor valoarea de frumuseţe şi vechime''.